Bli ledare

Just nu söker vi fler ledare till våran cheerleadingverksamhet. Vi har många på kö till vår verksamhet och vi vill gärna kunna starta flera grupper. Hos oss får du får du både utbildning inom cheerleading, gymnastik och ledarskap. Utifrån din ledarroll och utbildning får du arvode.

Du som är intresserad av att bli ledare, anmäl ditt intresse här. Vid frågor kontakta sportchef@sigtunalegends.se eller huvudtränaren för respektive grupp.


Ledarroller

Hos oss har vi ett antal olika roller du kan ha som ledare. Det ska finnas möjlighet att börja som hjälptränare och sedan bli tränare eller huvudtränare i takt med att du tar mer ansvar, blir äldre och får mer erfarenhet av att vara ledare.

Läs gärna vår ledarpolicy innan du anmäler ditt intresse som tränare.

Lagledare
Som lagledare ser vi gärna en förälder till någon i gruppen. Din roll är att stötta tränarteamet genom att exempelvis sköta administration och kommunikation. Som förälder har du ett annat perspektiv som vi gärna tar tillvara i alla våra tränarteam.

Hjälptränare
Som hjälptränare är din roll att hjälpa till på träningen med att exempelvis instruera, passa på de aktiva eller hålla i stretchingen.
Arvode 2019/2020: 20 kr per timme

Tränare
Du som är tränare hos oss tar ett större ansvar än hjälptränaren.
Arvode 2019/2020: 50 kr per timme (55 kr per timme för tävlingslag)

Huvudtränare
Som huvudtränare har du det yttersta ansvaret för gruppen. Du sköter den långsiktiga planeringen och gör ofta en del administration.
Arvode 2019/2020: 70 kr per timme (90 kr per timme för tävlingslag)


Utvecklingsplan för nya tränare

För att bli tränare hos oss behöver du ha fyllt 15 år, som hjälptränare kan du börja tidigare.

Du som är intresserad av att börja utbilda dig till tränare anmäler dig till vår sportchef eller via vårt anmälningsformulär.

Därefter är du med på några träningar med gruppen för att ni alla ska få känna på lite hur det känns för både dig, medlemmarna i gruppen och de andra tränarna.

Fungerar allt bra så blir du hjälptränare. Hjälptränare är du alltid i minst ett år om du inte har tidigare erfarenhet som tränare.

Är du intresserad av att ta nästa steg och bli tränare så behöver du uppfylla följande kriterier:

  • Visat att du är ansvarsfull och kan följa de riktlinjer vi har i föreningen

  • Visat på eget initiativ och driv

  • Gått en basutbildning, antingen cheerförbundets ledar-och tränarutbildning eller gymnastikförbundets Baskurs barn och ungdom

  • Ha tillräckliga kunskaper i cheerleading för att kunna lära ut momenten på ett säkert sätt

Alla ledare i Sigtuna Legends får

  • Arvode baserat på din roll

  • Utbildning enligt vår utbildningsplan

  • Ledarkläder att ha på träningar