Augusti 2019

18/8 Intern ledarutbildning
25/8 Alla lag utom Violet börjar
26/8 Violet börjar

september 2019

1/9 Cheerlife kommer och säljer skor. kl 15:30-19:00
1/9 Ledarmöte

29/9 Årsmöte kl 12:30 i Forum Märsta

oktober 2019

5-6/10 Träningshelg alla lagen
13/10 Ledarmöte
27-30/10 Höstlov för träningslagen

november 2019

10/11 Ledarmöte
16/11 Träningshelg tävlingslagen
24/11 Ledarmöte

December 2019

30/11-1/12 Nordic All Level Championship White och Lime tävlar
9/12 All träning inställd
15/12 Juluppvisning