Augusti 2019

18/8 Intern ledarutbildning
25/8 Alla lag utom Violet börjar
26/8 Violet börjar

september 2019

oktober 2019

5-6/10 Träningshelg alla lagen

november 2019

16/11 Träningshelg tävlingslagen
v.44 Alla träningslagen har ledigt

December 2019

15/12 Juluppvisning