Information om försäkring

Alla våra aktiva är har en olycksfallsförsäkring via Pensum/Svedea som gäller både på träning,  tävling och på väg dit och hem. Beroende på ålder och om den aktive tränar i ett tävlingslag (Sky, Lime, White, Silver och Grey) eller träningslag (Purple, Violet, Green och Pink) så skiljer sig försäkringen åt. 

Alla våra aktiva i träningslag har en grundförsäkring men för våra tävlingslag har vi tecknat en utökad tävlingsförsäkring. Vad de olika försäkringarna innebär kan du läsa mer på försäkringbolagets hemsida. 

Om olyckan skulle vara framme

Du som förälder har som ansvar att anmäla en eventuell skada direkt till försäkringsbolaget. Det är inget vi som förening gör. Däremot måste skadeanmälan skrivas under av tränare eller ordförande innan den skickas in. Blanketten för skadeanmälan hittar du här.